top of page
Våra tjänster

Vi erbjuder kyrkogårdsförvaltning och gravstenssäkerhet inom hela Sverige.

   Med fokus på hållbar gravsäkerhet   

I Sverige jobbar vi fortlöpande med att inventera och dokumentera gravvårdar, samt att regelbundet kontrollera om gravstenarna uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. Riktlinjerna utfärdas av Centrala Gravvårdskommittén (CGK), och kontroll görs enligt SKKFs nationella rekommendationer. 

För gravanordningar med kulturhistoriskt värde gäller speciella regler. Med hänsyn till aktuella bestämmelser arbetar vi för att kunna bevara och restaurera kulturarv korrekt. Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar runt om i Sverige med alla uppgifter inom både gravsäkerhet, gravvård samt inventeringar enligt förfrågan. Det gäller även administrativa uppgifter såsom dokumentering, planritning och registeruppdateringar.  enar i olika stilar och stensorter.  

Vi lämnar 25 års material- och funktionsgaranti på alla utfärdade gravsäkringar, med markdubb och säkring av rostfritt stål SS-EN1.4301. 

Står ni inför kommande dokumenterings-/ säkerhetsprojekt eller nya årskontroller? Finns det gravvårdar som behöver restaureras, skötas eller säkras enligt CGK-standard? Hör gärna av er till oss så kan vi hitta en anpassad lösning till era behov och resurser. 

Välkommen att kontakta oss >>
 

gravstenar_vinter_edited.jpg
Gravvård & Skötsel

En gravplats behöver skötas året runt för att hållas i fint skick. Ofta finns det inte tid eller möjlighet att själv vara på plats, och det går då att få hjälp av oss med tillsyn och omvårdnad. 

I gravskötseln ingår:

 • Skötsel av befintlig planteringsyta

 • Trimmning av gräskanter

 • Skötsel av växter och blommor

 • Byte och rensning av säsongsdekorationer

 

Pris för skötsel av gravplatser baseras på gravplatsens areastorlek. 

gbolag_bild_3_edited.jpg
Kyrkogårdsförvaltning

Vi erbjuder både praktiska och administrativa tjänster inom kyrkogårdsförvaltning, och hjälper även till med utredning inom gravsäkerhet enligt förfrågan. 

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Underlag till länsstyrelsen

 • Trävårds-, skötselplaner

 • Volymberäkningar

 • Skötsel och service av gravplatser

 • Uppdatering av gravregister och gravkartor

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
gbolag_bild_1.jpg
Gravstenar & Askgravlundar

Hos oss kan du köpa nya eller omslipade gravstenar i olika stilar och stensorter. Vi hjälper även till med:

 

 • Nyslipning/ omslipning/ putsning/ polering

 • Anpassad gravyr

 • Restaureringar

 • Bevara kulturhistoriska stenar

För kyrkogårdsförvaltningar erbjuder vi planering och anläggning av kyrkogårdsområden såsom askgravlundar och stenläggning. Specialtillverkade gravdekorationer och ljusbärare kan beställas enligt förfrågan. 

Fästpunkt 3
overview_church.jpg
Inventering & Gravsäkerhet

Vi säkrar, riktar och besiktigar gravstenar, samt utför grundliga inventeringar efter förfrågan. Våra tjänster inkluderar:

 • Besiktning av gravstenar/ årlig kontroll

 • Säkring och omriktning av gravstenar

 • Inventering och dokumentering

 • Kontroll av klassning på gravsten

 • Omdubbning av gravsten/ nyförankring av sokel

Med erfarenhet av 45 000 gravvårdar, arbetar vi för en hållbar gravsäkerhet i Sverige - i enlighet med SKKF:s standarder och riktlinjer. 

Fästpunkt 4
bottom of page